Medewerkertevredenheid

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is bijzonder bruikbaar voor het verbeteren van de motivatie van uw medewerkers. Wat vindt uw personeel belangrijk? Wat leeft er onder uw medewerkers? De resultaten stellen u in staat het ziekteverzuim te beperken, de algemene productiviteit te verhogen, en het niveau van de aangeboden diensten van uw organisatie te verbeteren.

Er zijn diverse onderzoeksbureaus die een medewerkerstevredenheidsonderzoek aanbieden. Het aanbod verschilt per onderzoeksbureau in prijs en kwaliteit. Het is daarom raadzaam om altijd meerdere offertes aan te vragen voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Vraag direct gratis 4 offertes aan

Kosten medewerkerstevredenheidsonderzoek

De kosten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn onder andere afhankelijk van de manier waarop uw medewerkers deelnemen aan het onderzoek (bijvoorbeeld schriftelijk of digitaal), het aantal medewerkers dat u wilt laten deelnemen, het aantal afdelingen waarvan u de resultaten uitgesplitst wilt zien in de uiteindelijke rapportage, en de mate waarin het onderzoeksbureau u ondersteunt bij het opzetten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (het opzetten van de vragenlijst, keuzes met betrekking tot hetgeen dat u wilt meten, etc.).

Methode van afname

De meeste onderzoeksbureaus bieden de mogelijkheid vragenlijsten schriftelijk en/of digitaal af te laten nemen. Digitale afname is in de regel goedkoper, vanwege de snellere verwerking van de onderzoeksresultaten en de eenvoudigere verspreiding onder deelnemers. Interviews zijn zeldzaam bij grote medewerkerstevredenheidsonderzoeken, vanwege de hoge kosten die gepaard gaan met het interviewen van een groot aantal medewerkers.

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers kan bepalend zijn voor de kosten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Als een onderzoek online (digitaal) wordt afgenomen, dan drukt een verhoging van het aantal deelnemers in de regel minder op de kosten, dan wanneer u het onderzoek geheel schriftelijk wilt laten uitvoeren. Het is dus niet alleen belangrijk hoeveel medewerkers deelnemen aan het onderzoek, maar ook hoe snel de resultaten verwerkt kunnen worden.

Globale of gedetailleerde rapportage

Als opdrachtgever bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek kunt u bepalen hoe gedetailleerd uw rapportage moet zijn. Neemt uw gehele onderneming deel aan het onderzoek en moeten de resultaten van alle afdelingen uitgesplitst en geanalyseerd worden, dan zijn de kosten hoger dan wanneer u enkel inzoomt op een specifieke afdeling. De mate van detail kan een aanzienlijke rol van betekenis spelen in het kostenplaatje.

Vragenlijst

De meeste onderzoeksbureaus bieden een basale vragenlijst die u kunt uitbreiden met uw eigen vragen. Het is ook mogelijk om een eigen vragenlijst samen te stellen, maar de meerwaarde van het inschakelen van een bureau is dat u gebruik kunt maken van de expertise van het onderzoeksbureau. Het is bijzonder wenselijk dat de resultaten van het onderzoek valide zijn. Het is daarom raadzaam om u bij het samenstellen van de vragenlijst goed te laten adviseren door het uitvoerende onderzoeksbureau.

Extra informatie medewerkerstevredenheidsonderzoek