Imago-onderzoek

Imago-onderzoek

Het succes van een organisatie wordt deels bepaald door het imago van een organisatie. Een imago-onderzoek wijst uit welk beeld uw doelgroep heeft van uw organisatie en waarin dat beeld verschilt van uw gewenste imago. Daarnaast maakt een imago-onderzoek duidelijk waar u staat ten opzichte van uw concurrenten.

Diverse onderzoeksbureaus zijn in staat een imago-onderzoek uit te voeren. De onderzoeksmethodes, kosten en kwaliteit verschillen per onderzoeksbureau. Via 4offertes.nl kunt u eenvoudig en vrijblijvend vier offertes aanvragen voor een imago-onderzoek.

Vraag direct gratis 4 offertes aan

Waarom een imago-onderzoek?

Een imago-onderzoek heeft als doel diverse vragen gerelateerd aan uw imago te beantwoorden. Wat is nu het imago van uw organisatie in de ogen van klanten en potentiële klanten? Komt dat imago overeen met het imago dat u wenst te hebben? Wat zijn de verschillen? Wat moet er concreet veranderen om het imago bij te sturen? Wat is uw positie in de markt ten opzichte van concurrenten? Waarin verschilt uw imago ten opzichte van uw concurrenten? Een imago-onderzoek levert de antwoorden op deze vragen, zodat u vervolgens praktisch vooruit kunt met de resultaten.

Wat is het imago van uw organisatie volgens de buitenwereld?

In vrijwel iedere grote organisatie wordt een beleid uitgezet met betrekking tot het imago. Het beoogde imago is in de regel een doordacht wenselijk beeld. Dat imago kan enkel bereikt worden door goed te kijken naar de manier waarop de buitenwereld nu naar uw organisatie kijkt, om vervolgens bij te sturen.

In hoeverre verschilt uw imago van het gewenste imago?

De manier waarop uw organisatie zich presenteert, is bepalend voor de manier waarop de buitenwereld naar uw organisatie kijkt. Echter, dat wil niet zeggen dat uw gewenste imago ook echt uw imago is. Waarin verschilt het gewenste imago van het huidige imago? Hoe zwaar moet er worden gewogen aan die verschillen? In welke mate komt het huidige imago wel overeen met het beoogde imago?

Wat kunnen we concreet doen om ons imago bij te sturen?

Een imago-onderzoek geeft u de handvatten die u nodig heeft om uw imago bij te sturen. Die handvatten zijn gebaseerd op de gevonden discrepanties tussen uw huidige imago en het gewenste imago.

Wat is uw positie ten opzichte van concurrenten?

Een imago-onderzoek kijkt ook naar de positie van uw imago binnen uw branche. Wat is de positie van uw concurrenten? Waarom ervaart uw doelgroep uw organisatie anders dan de andere partijen binnen uw markt? Waar liggen de mogelijkheden om uzelf te onderscheiden? Welke overeenkomsten met concurrenten kunt u het beste onbelicht laten? Het beeld dat uw doelgroep van uw organisatie heeft, wordt grotendeels bepaald door het beeld dat uw doelgroep van uw concurrenten heeft. Het is daarmee een essentieel onderdeel van een goed en volledig imago-onderzoek.

Meer informatie over imago

Kosten imago-onderzoek

De kosten van een imago-onderzoek zijn afhankelijk van diverse factoren. Een uiterst bepalende factor is de onderzoeksmethode. Daarnaast is de omvang van het onderzoek van belang.

Kwalitatief en/of kwantitatief

Een imago-onderzoek kan op diverse manieren worden uitgevoerd: kwalitatief, kwantitatief of een combinatie. Een kwantitatief onderzoek levert een cijfermatig beeld op van het imago van uw organisatie. Het rapport zal goed te vergelijken zijn met andere organisaties op basis van een benchmark. Daarnaast stelt een kwantitatief onderzoek u in staat om het onderzoek in een later stadium te herhalen. Er kan dan een vergelijking getrokken worden tussen uw huidige imago en uw eerdere imago.

Een kwalitatief onderzoek levert een grote hoeveelheid meningen en ervaringen op die ingezet kunnen worden ter bijsturing van het imago. Bij een kwalitatief onderzoek staat verdieping en het zoeken naar oorzaken centraal.

In de regel bieden onderzoeksbureaus een gecombineerde onderzoeksmethode aan. De methode verschilt per onderzoeksbureau. Als u meerdere offertes aanvraagt, kunt u eenvoudiger een voorselectie maken van de onderzoeksmethodes die u aanspreken.

Omvang onderzoek

Een tweede bepalende factor voor de kosten van een imago-onderzoek, is de omvang van het onderzoek (in combinatie met de methode). Een kwalitatief onderzoek onder duizenden respondenten is kostbaar, terwijl een kwantitatief onderzoek onder 100 respondenten relatief weinig kost.

Voorkom de vergelijking tussen appels en peren

Als u bij meerdere onderzoeksbureaus offertes aanvraagt voor een imago-onderzoek en enkel naar de kosten kijkt, dan bestaat het risico dat u appels met peren gaat vergelijken. Het is vooral belangrijk dat het bureau dat u kiest een oplossing levert voor uw onderzoeksvraag en dat de methode die geadviseerd wordt, past bij uw wensen. Het is raadzaam om een persoonlijk gesprek aan te gaan met twee of drie partijen, voordat u de knoop doorhakt.

Gratis offertes voor een imago-onderzoek

Vraag direct vier offertes aan voor een imago-onderzoek. Alle offertes zijn afkomstig van gespecialiseerde onderzoeksbureaus die interesse hebben in het uitvoeren van het onderzoek. Het aanvragen van deze offertes is gratis en vrijblijvend.

Vraag direct 4 offertes aan >>