Exit-onderzoek offertes

Exit-onderzoek

Met een exit-onderzoek krijgt u een eerlijk antwoord op de vraag wat uw vertrokken medewerkers of klanten (bijvoorbeeld huurders of abonnees) vonden van uw organisatie. Een goed exit-onderzoek levert concrete verbeterpunten op voor uw huidige organisatie en minimaliseert het toekomstig verloop van medewerkers of klanten. Een exit-onderzoek kan als online enquête worden afgenomen, of als persoonlijk interview.

Er zijn diverse onderzoeksbureaus die een exit-onderzoek aanbieden. Het aanbod verschilt per onderzoeksbureau in prijs en kwaliteit. Ook de gehanteerde methodes verschillen. Het is daarom raadzaam om altijd meerdere offertes aan te vragen voor een exit-onderzoek.

Vraag direct gratis 4 offertes aan

Waarom een exit-onderzoek?

Het uitgangspunt bij een exit-onderzoek is de problemen van morgen te voorkomen door goed te kijken wat er gisteren is misgegaan. Uw organisatie kent een jaarlijks verloop van klanten en medewerkers. Door de redenen van vertrek goed in kaart te brengen en daar vervolgens op in te spelen, kan het jaarlijkse verloop gereduceerd worden. Minder klanten die willen vertrekken betekent meer omzet, en minder medewerkers die willen vertrekken betekent een betere sfeer op de werkvloer en een hogere productiviteit.

Voorbeeld: bedrijf in het MKB

Een organisatie in het MKB wil voorkomen dat medewerkers met veel kennis en ervaring overstappen naar concurrenten. Deze organisatie wil begrijpen waarom medewerkers vertrekken wat het bedrijf er zelf aan kan doen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Een exit-onderzoek onder medewerkers toont aan wat de pijnpunten zijn, en stelt het management in staat om in te spelen op de wensen van de medewerkers. Het voordeel van een exit-onderzoek ten opzichte van een medewerkerstevredenheidsonderzoek is dat vertrekkende / vertrokken medewerkers zich harder durven uit te spreken over de negatieve kanten van de organisatie. De organisatie krijgt een eerlijker antwoord dan wanneer huidige medewerkers benaderd worden.

Voorbeeld: woningcorporatie

Een woningcorporatie heeft te maken met een aanzienlijk verloop van huurders. Waarom vertrekken de huurders? Op welke redenen van vertrek kan de woningcorporatie inspelen om het toekomstig verloop te reduceren? Een exit-onderzoek is daarbij bijzonder waardevol. Huurders kunnen benaderd worden aan de hand van een online vragenlijst. De mankracht blijft daardoor relatief beperkt, terwijl de woningcorporatie toch op grote schaal systematische problemen kan signaleren.

Voorbeeld: tijdschrift

Abonnees die opzeggen worden telefonisch benaderd aan de hand van een vooraf opgestelde vragenlijst. Waarom hebben zij opgezegd? Wat vonden zij de sterke punten en wat waren de zwakke punten? Wat kan de uitgever/redactie doen om het blad te verbeteren? Juist deze vertrekkende klanten kunnen bijdragen aan betere verkoopcijfers. Immers, nieuwe abonnees kunnen aangetrokken worden (en huidige abonnees kunnen behouden worden) door de verbeterpunten van vertrekkende klanten aan te pakken.

Meer informatie

Kosten exit-onderzoek

De kosten van een exit-onderzoek zijn afhankelijk van de methode die u voor ogen heeft en hetgeen dat u wilt uitbesteden. Als het onderzoeksbureau de gehele vragenlijst voor u samenstelt én de antwoorden moeten door het onderzoeksbureau op grote schaal achterhaald worden in persoonlijke interviews, dan kijkt u tegen geheel andere kosten aan dan wanneer het onderzoeksbureau u enkel adviseert en ondersteunt bij het opstellen van een effectieve vragenlijst. De vraag is waar uw organisatie behoefte aan heeft.

Vragenlijst

De belangrijkste reden om een goed onderzoeksbureau in te schakelen is het samenstellen van de vragenlijst. De antwoorden die uw vragenlijst genereert moeten concrete handvatten zijn waarmee u uw organisatie kunt verbeteren. De specialistische kennis en ervaring van het onderzoeksbureau maakt het overbodig dat u het wiel opnieuw uitvindt. De mate waarin het onderzoeksbureau zorg draagt voor het opstellen van de vragenlijst, is bepalend voor de kosten.

Methode van afname

Ook bepalend voor de kosten is de methode van afname. Als u zelf de exit-vragenlijst verstuurt en/of exit interviews afneemt, dan minimaliseert u weliswaar de kosten, maar kijkt u ook tegen een ureninvestering aan binnen uw eigen organisatie. De grootte van uw organisatie is bepalend. Organisaties met weinig klanten of medewerkers kijken niet tegen een enorme ureninvestering aan als zij zelf de afname verzorgen, en kunnen daardoor het uitvoerende werk goed in eigen hand houden.

Volledig uitbesteden betekent voor grote en kleine organisaties extra gemak. De verbeterpunten worden aangeleverd, zonder dat de organisatie zelf bij het exit-onderzoek betrokken hoeft te zijn.

Doorlopend onderzoek of eenmalig op grote schaal

De kosten van het exit-onderzoek worden ook bepaald aan de hand van de opzet. Wilt u dat het onderzoeksbureau doorlopend uw vertrekkende klanten of medewerkers benadert via een vragenlijst en/of interview, of wilt u eenmalig op grote schaal uw doelgroep benaderen en daar conclusies aan verbinden? Een eenmalig onderzoek op grote schaal heeft het voordeel dat u een groot aantal verbeterpunten op papier krijgt waarmee u direct concreet vooruit kunt. Een eenmalig exit-onderzoek kan bovendien (indien gewenst) na een jaar of na twee jaar nogmaals uitgevoerd worden.

Kiest u voor een doorlopend onderzoek, dan vormt het onderzoeksbureau een flexibel verlengstuk van uw organisatie. Vertrekkende klanten of medewerkers worden systematisch benaderd. Uw organisatie kan daardoor direct inhaken op problematische situaties en direct streven naar systematische verbetering.

Ontvang gratis offertes van 4 onderzoeksbureaus

Via 4offertes.nl kunt u geheel vrijblijvend offertes aanvragen bij vier verschillende onderzoeksbureaus die u kunnen ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van een exit-onderzoek. Het invullen van het formulier kost slechts enkele minuten.

Vraag direct 4 offertes aan >>